9.7 / 10 199 reviews 

Aanvullend geboorteverlof voor partners in 2021 (bron: SV)

NEWS_READING_TIME_LESSTHAN 1 NEWS_READING_TIME_MINUTE.

Terug

Partners hebben sinds 1 juli 2020 op basis van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG), na de bevalling van hun vrouw recht op maximaal vijf weken extra verlof. Daarvoor verstrekt UWV een uitkering van 70 procent van het (maximum) dagloon.

Wet invoering extra geboorteverlof
De partner heeft sinds 1 januari 2019 recht op een verlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling door de werkgever. Dit verlof is op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof
Sinds 1 juli 2020 heeft de partner ook recht op aanvullend verlof dat UWV uitkeert. De partner heeft dan recht op een uitkering ter hoogte van 70 procent van het (maximum) dagloon voor ten hoogste vijf weken. Het recht op dit aanvullende geboorteverlof kan slechts genoten worden als eerst het geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling door de werkgever is opgenomen.

Publicatiedatum 28/01/2021