9.7 / 10 207 reviews 

Aanvraagperiode NOW-4 vanaf 26 juli mogelijk (bron: XpertHR)

1 NEWS_READING_TIME_ADD

Terug

Het is vanaf 26 juli tot en met 30 september 2021 mogelijk om een NOW 4 aan te vragen. De overheid wil werkgevers tegemoetkomen die vanwege de overstromingen en corona, in de financiële problemen komen. Daarnaast worden werkgevers getroffen door de overstromingen ook geholpen. Werkgevers kunnen gebruikmaken van de regeling onwerkbaar weer. Werkgevers kunnen dan een WW-uitkering aanvragen voor werknemers tot 2 augustus. Als er geen afspraken zijn gemaakt in de CAO kunnen werkgevers gebruikmaken van de NOW-regeling. Voor nadere info www.uwv.nl 

Voorwaarden
Je kunt een tegemoetkoming aanvragen als je over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% hebt vergeleken met 2019. Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 80% omzetverlies. In de aanvraag kun je daarom maximaal 80% omzetverlies invullen. De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.

Heb je de tegemoetkoming ontvangen voor de vijfde aanvraagperiode, dan moeten de 3 maanden van de zesde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode waarover de omzetverlies is berekend. De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in februari 2021. Die loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in uw aanvraag en de tegemoetkoming is 85% van dat bedrag.

De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in februari 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. Als je een werknemer ontslaat of zijn contract afloopt, dan heb je een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.

Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag in de periode waarin je NOW ontvangt, heb je ook de plicht dit in deze periode te melden via UWV Telefoon NOW. Als je dit niet doet wordt de tegemoetkoming met 5% verlaagd.
Je mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als je een aanvraag hebt gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of een andere arbeidsrechtelijke vraag/ontslagkwestie, neem dan contact op met onze arbeidsrechtjuristen per mail via info@ontslag-center.nl of bel naar kantoor via 043 - 720 09 20. 

Publicatiedatum 29/07/2021